Beeldenpark Een Zee van Staal

Zee van Staal
Industrialisatie Kern van Kennemerland

Trefwoorden:

  • beeldend
  • staal
  • Wijk aan Zee

De aanleg van het Noordzeekanaal bracht een hoop reuring teweeg in de IJmond. Staalproducent Hoogovens (nu Tata) koos bijvoorbeeld voor vestiging aan de monding van het kanaal. Aan- en toevoer van grondstoffen en eindproducten ging hier immers gesmeerd. Duizenden mensen vinden er al ruim een eeuw werk, duizenden anderen plaatsen kritische kanttekeningen bij deze mega-fabriek in het natuurgebied van een klein dorp. Dat spanningsveld is fraai vertaald in veertien stalen beelden, gemaakt door Europese kunstenaars, met materiaal uit diezelfde hoogovens. Hoe zien zij de relatie staalfabriek-omgeving? En hoe zie jij dat? De Kern van Kennemerland verzorgt op verzoek een rondleiding die aanzet tot nadenken. Geschikt voor alle leeftijden.

Doelgroep | Basisschool Groep 1 t/m 8
Type | Lessenserie
Type | Locatiebezoek
Locatie | Beeldenpark Een Zee van Staal
Aantal lessen | 1
Tijd | 45 minuten
Docent | Nikki Kröder
Extra | Bezoek Beeldenpark Een Zee van Staal
Prijs | € 60,- 
Code | KVK56IZ
Canon van Nederland | pm
Kerndoelen | pm
Competenties | pm

Gerelateerde items