Protest

Kern van Kennemerland kernachtig protest
kernachtig

Trefwoorden:

  • pm

Bewoners van deze regio zijn niet op hun mondje gevallen. Van oudsher draagt men het hart op de tong en deinst men er niet voor terug onvrede te uiten. Neem de Friezen die rond het begin van de jaartelling bij Velsen in opstand kwamen tegen de Romeinen. Of neem de actiegroepen van veel recenter datum: Westerhout Blijft, Laat de kust met rust en de studentenopstand in de toenmalige bisschoppelijke kweekschool. In de ‘protest-lessen’ van de Kern van Kennemerland gaan we op speelse wijze in op hoe je het beste je punt kunt maken. Met een grote mond? Met een flinke som geld? Met gebruik van invloedrijke kennissen? Of met een goed betoog,  glasheldere argumenten en een luisterend oor? Debatteren en oefenen maar!

Doelgroep | Basisschool Groep 7-8
Type | Lessenserie
Type | Museum in de Klas
Aantal lessen | 4
Tijd | 60 minuten
Docent | pm
Locatie | Eigen leslokaal
Lesbenodigdheden | pm
Extra
Prijs | € 240,- 
Materiaalkosten
Code | KVK78KP
Canon van Nederland | pm
Kerndoelen | pm
Competenties | pm

Gerelateerde items