Aanbod

Lessenserie en lessuggesties

Om het scholen en leerkrachten zo makkelijk mogelijk te maken, verzorgt de Kern van Kennemerland complete lessenseries door vakdocenten en erfgoedspecialisten. Daarnaast hebben wij lessuggesties samengesteld die de groepsleerkracht zelf in de klas kan uitvoeren.

De belangrijkste gebeurtenissen uit de regionale ontstaansgeschiedenis van Midden-Kennemerland over een periode van 5000 jaar zijn verdeeld over 6 thema’s: Landschap, Bewoning, Verdediging, Wijkermeer, Noordzeekanaal en Industrialisatie. Ieder thema is makkelijk te herkennen aan een eigen symbool en kleur.

Thema’s

Leerjaar

Lestype