Reina en het Runenschrift

lessenserie 34 reina
Verdediging Kern van Kennemerland

Trefwoorden:

  • schrijven
  • taal
  • Friezen
  • Romeinen

Hoe kan het toch dat er in de geschiedenisboeken zo veel aandacht is voor de Romeinen die bijna vijftien jaar in onze regio huis hielden, en er maar zo weinig te vinden is over de handel en wandel van de Friezen, die hier bivakkeerden. Deze bijzondere les maakt dat in één keer helemaal goed. De schijnwerper gaat vol op de leefwijze van de Friezen in de regio Kennemerland, op hun schrift, én op hun opstand tegen de veeleisende Romeinen die vlak na de jaartelling dit gebied bezetten. Dat schrift, het Runenschrift, is een intrigerende schrijfwijze, beetje hoekig en destijds in hout of steen gekerfd. Na vertoning van de boeiende film over het leven van de Friezin Reina, gaat de focus op het Runenschrift. Voor je het weet schrijven die leerlingen hele zinnen in Runen.

Doelgroep | Basisschool groep 3-4
Type | Lessenserie 
Type | Museum in de Klas
Locatie | Eigen leslokaal
Aantal lessen | 1
Tijd | 60 minuten
Docent | Ria van Roon
Prijs | € 75,- 
Code | KVK34VR
Canon van Nederland | pm
Kerndoelen | pm
Competenties | pm

Gerelateerde items