Het landschap beweegt

Landschap Kern van Kennemerland

Trefwoorden:

  • Landschapsvorming
  • klimaatverandering
  • strandwallen, kustlijn, zeespiegel

Het lijkt zo verstild, dat omliggende landschap. Maar denken jonge kinderen wel eens dieper na over hoe dat is ontstaan? Hoe en waarom dat in de loop der tijd is veranderd? Maar ook hoe datzelfde landschap er in de toekomst uit kan zien? Vast niet. Leven onder zeespiegelniveau en onder de huidige klimaatveranderingen, het lijkt voor hen behoorlijk abstract, maar na deze lichtvoetige les hebben zij een veel beter beeld. Sterker, ze maken zelf een landschap, met wind, regen, golven en duinen. Vinden oplossingen voor belemmeringen en stellen vast waar mensen nu en straks kunnen wonen en waar planten en dieren zich prettig voelen. Geschiedenis, aardrijkskunde, erfgoed, omgevingsonderwijs ineen. Omdat de leerlingen van elke fase van het ontstaan van ‘hun’ landschap foto’s nemen, waarna er zij er een stopmotionfilm van maken, zijn ze ook nog eens bezig met beeldende vorming. Zo abstract was het dus allemaal niet. Kan het leuker?

Doelgroep | Basisschool groep 1 t/m 8 
Type | Lessensuggestie
Soort les | Museum in de klas
Aantal lessen | 1
Tijd | 60 minuten 
Docent | eigen groepsleerkracht
Locatie | Eigen klaslokaal
Lesbenodigdheden | föhns, gieters, zandbak, poppetjes, begroeiing, (groep 5-6 ook mobiele telefoons en videoapp)
Prijs | € 7,50
Code | KVK18L
Kerndoelen | 1 – 49 – 56
Vakoverstijgend | omgevingsonderwijs – aardrijkskunde – geschiedenis – beeldende vorming

Gerelateerde items