Runenritsen

Bewoning Kern van Kennemerland

Trefwoorden:

  • schrijven
  • runen – alfabet – tekenreeks
  • Friezen
  • Romeinen

Hoe kan het toch dat er in de geschiedenisboeken zo veel aandacht is voor de Romeinen die bijna vijftien jaar in onze regio huis hielden, en er maar zo weinig te vinden is over de handel en wandel van de Friezen, die hier bivakkeerden. Deze bijzondere les maakt dat in één keer helemaal goed. De schijnwerper gaat vol op de leefwijze van de Friezen in de regio Kennemerland, op hun schrift, én op hun opstand tegen de veeleisende Romeinen die vlak na de jaartelling dit gebied bezetten. Dat schrift, het Runenschrift, is een intrigerende schrijfwijze, beetje hoekig en destijds in hout of steen gekerfd. Na vertoning van de boeiende film over het leven van de Friezin Reina, gaat de focus op het Runenschrift. Voor je het weet schrijven die leerlingen hele zinnen in Runen.

Doelgroep | Basisschool groep 3-4
Type | Lessuggestie
Soort les | Museum in de Klas
Aantal lessen | 1
Tijd | 60 minuten
Docent | eigen groepsleerkracht
Locatie | Eigen leslokaal
Lesbenodigdheden | karton, perforator, scharen, kladblaadjes, potloden, dikke stiften, katoen of woldraad, digibord
Prijs | € 7,50 
Code | KVK34VR
Kerndoelen | 1 – 12 – 52 – 53 – 56
Vakoverstijgend | taal – geschiedenis

Gerelateerde items